آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری محلات

آگهی مناقصه عمومی پروژه­های شهرداری محلات

شهرداري محلات به موجب اختیارات حاصله از تبصره یک ماده واحده بودجه مصوب سال 1398 شورای اسلامی شهر، در نظر دارد پروژه­ها و طرح­های خود را، به شرح ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت­ها و پیمانکاران دارای صلاحیت واگذار نماید.

ردیف

عنوان

مبلغ اعتبار (ريال)

مدت

 میزان سپرده شرکت در مناقصه

رتبه و رسته مورد نیاز

1

محوطه سازی پهنه شرقی باغستان سرچشمه

4.000.000.000

3 ماه

200.000.000

رتبه 5 رشته راه و باند و یا ابنیه

2

آبرسانی فاز دوم شهرک اصناف

5.500.000.000

3 ماه

275.000.000

رتبه 5 رشته آب

3

احداث مخزن 500 مترمکعبی لاینردار شهدای گمنام

3.500.000.000

1 ماه

175.000.000

-

لذا از شرکت­کنندگان در مناقصه دعوت می­گردد از تاریخ درج نوبت اول آگهی حداکثر تا پایان روز پنج­شنبه مورخ 23/08/1398 به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه و CD  اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

1- شرکت کنندگان در مناقصه می­بایست سپرده شرکت در مناقصه را به صورت نقدی به حساب شماره 70141119658841 شهرداری نزد بانک مهر ایران شعبه گلها محلات و یا ضمانت­نامه بانکی به نام شهرداری محلات با مهلت 4 ماهه ضمیمه پیشنهاد قیمت خود نمایند.

2- سپرده برندگان اول، دوم و سوم تا زمان عقد قرارداد با برنده، نزد شهرداری باقی می­ماند.

3-     شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-     آخرين مهلت تحويل پاکت­هاي پيشنهاد قيمت، پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 03/09/1398 می­باشد.

5-     جلسه بازگشایی پاکات رأس ساعت 10 صبح روز دو­شنبه مورخ 04/09/1398 در سالن جلسات شهرداری با حضور کلیه اعضاء کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل و حضور شرکت­کنندگان در مناقصه در جلسه بلامانع می­باشد.

6-     سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

محمدصادق استرابی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha