دوشنبه 10 مهر 1402

در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید خطوط عابر پیاده مقابل مدارس سطح شهر محلات رنگ آمیزی شد.

یکشنبه 26 شهریور 1402
59

در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید خطوط عابر پیاده مقابل مدارس سطح شهر محلات رنگ آمیزی شد.

نظرات