دوشنبه 07 فروردین 1402

جمع آوری بیش از هزارتن نخاله از معابر مختلف سطح شهر

با هدف پاکسازی شهر انجام شد؛

مسئول واحد موتوری شهرداری محلات گفت: در آستانه فرارسیدن نوروز و با هدف پاکسازی معابر شهری، بیش از هزار تن نخاله رها شده در نقاط مختلف به همت پرسنل این واحد جمع آوری و به ایستگاه نخاله شهرداری منتقل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، «مهدی قهرمانی نیا» اظهار کرد: در ایام پایانی سال و به منظور استقبال از بهار و تنظیف فضای شهری، پاکسازی معابر و نقاط مختلف سطح شهر با به کارگیری ماشین آلات ناوگان موتوری شهرداری در دستور کار این واحد قرار گرفت.

وی خاطرنشان ساخت: به همین منظور بالغ بر هزار تن نخاله رها شده در نقاط مختلف سطح شهر ظرف دو هفته گذشته به همت پرسنل واحد موتوری شهرداری جمع آوری و به محل پیش بینی شده جهت تخلیه نخاله های ساختمانی منتقل شد.

لازم به ذکر است تنها ایستگاه مجاز تخلیه نخاله های ساختمانی شهر محلات در کیلومتر پنج جاده محلات – خمین می باشد و براساس مواد 16 و 20 قانون مدیریت پسماندها، تخلیه نخاله به جز در محل مجاز تعیین شده در سایر نقاط شهری ممنوع است.