امامزاده فضل و يحيی

امامزاده فضل و یحیی در کوی بالای محلات واقع شده و مدفن دو تن از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است . بنای این امامزاده دارای حیاط وسیعی است که چهار جانب بقعه را فرا گرفته است . بقعه دارای قبه ، رواق و ایوان هایی است و اطراف حیاط نیز حجره هایی به چشم می خورد .

امامزاده فضل و یحیی در کوی بالای محلات واقع شده و مدفن دو تن از نوادگان امام موسی کاظم (ع) است . بنای این امامزاده دارای حیاط وسیعی است که چهار جانب بقعه را فرا گرفته است . بقعه دارای قبه ، رواق و ایوان هایی است و اطراف حیاط نیز حجره هایی به چشم می خورد . قدیمی ترین قسمت امامزاده محراب آن است که بنای آن را ۷۰۹ هجری و مربوط به دوره ایلخانان دانسته اند .