مسجد جامع محلات

این مسجد در مرکز بافت قدیمی شهر محلات واقع شده و به نام مسجد جمعه نیز خوانده می شود . این مسجد دارای ایوان و حیاطی است که اطراف آن به صورت حجره دو طبقه و به شکل بسیار زیبایی آراسته شده است . شبستان مسجد دارای ستونهایی جالب می باشد و سقف آن با تخته هایی پو

این مسجد در مرکز بافت قدیمی شهر محلات واقع شده و به نام مسجد جمعه نیز خوانده می شود . این مسجد دارای ایوان و حیاطی است که اطراف آن به صورت حجره دو طبقه و به شکل بسیار زیبایی آراسته شده است . شبستان مسجد دارای ستونهایی جالب می باشد و سقف آن با تخته هایی پوشیده شده که روی آن آیات قرآن نقش گردیده است .در سال ۱۳۶۹ به طور تصادفی در جلوی مسجد ، قبری مشخص گردید که کارشناسان قدمت آن را ۱۲۰۰ سال تعیین کرده اند .