رجال سياسي و اداري

آقاخان محلاتی ، سید محسن صدر ( صدرالاشراف) ، دکتر جواد صدر، حاج سیاح محلاتی، دکتر حمید سیاح، همایون سیاح، شهاب خسروانی ، عطاء ا... خسروانی،پرویز خسروانی، علی اصغر هادی زاده، جمال الدین جمالی محلاتی ، حسن روحانی ، مهندس اسماعیل روحانی ، میرزاعلی اصغر امین رجال سیاسی و اداری این سرزمین به شمار می روند.