جمعه 25 خرداد 1403
>00:00:00
مجتبی ابراهیمی مدیر اجرایی هجدهمین نمایشگاه گل محلات به بازدید از دو رویداد هجدهمین نمایشگاه گل و دومین نکوداشت روز محلات دعوت میکند.

دعوت مجتبی ابراهیمی مدیر اجرایی هجدهمین نمایشگاه گل محلات به بازدید از دو رویداد هجدهمین نمایشگاه گل و دومین نکوداشت روز محلات

دوشنبه 21 خرداد 1403
13

 

مجتبی ابراهیمی مدیر اجرایی هجدهمین نمایشگاه گل محلات در پیامی همشهریان و هموطنان سراسر ایران را به بازدید از هجدهمین نمایشگاه گل محلات و دومین  نکوداشت روز محلات که در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ خرداد ماه درپایانه صادراتی گل و‌گیاهان زینتی شهر محلات برگزارخواهد شد دعوت می‌کند.

 
 
 
 

نظرات