جمعه 25 خرداد 1403
>00:00:00
ابراهیم علیپور مدیر اتحادیه گل و گیاه شهرستان محلات به بازدید از دو رویداد هجدهمین نمایشگاه گل ودومین نکوداشت روز محلات دعوت میکند

دعوت ابراهیم علیپور مدیر اتحادیه گل و گیاه شهرستان محلات به بازدید از دو رویداد هجدهمین نمایشگاه گل ودومین نکوداشت روز محلات

دوشنبه 21 خرداد 1403
12

ابراهیم علیپور مدیر اتحادیه گل و گیاه شهرستان محلات در پیامی همشهریان و هموطنان سراسر ایران را به بازدید از هجدهمین نمایشگاه گل محلات و دومین نکوداشت روز محلات که در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ خرداد ماه درپایانه صادراتی گل و‌گیاهان زینتی شهر محلات برگزارخواهد شد دعوت می‌ک

ند.

 
 
 
 

نظرات