جمعه 25 خرداد 1403
>00:00:00
نظافت اولیه محوطه نمایشگاه گل به وسیله ی مینی لودر در هجدهمین نمایشگاه گل محلات

نظافت اولیه محوطه نمایشگاه گل به وسیله ی مینی لودر در هجدهمین نمایشگاه گل محلات

یکشنبه 13 خرداد 1403
56

در راستای برگزاری هجدهمین نمایشگاه گل محلات نظافت اولیه محوطه نمایشگاه گل به وسیله ی مینی لودرجهت ارایه خدمات بهتر به غرفه داران و بازدیدکنندگان محترم اجرا گردید.

نظرات