شنبه 23 تیر 1403
>00:00:00
هجدهمین نمایشگاه گل و دومین نکوداشت محلات

هجدهمین نمایشگاه گل و دومین نکوداشت محلات

چهارشنبه 16 اسفند 1402
675

هجدهمین نمایشگاه گل محلات و دومین روز نکوداشت محلات در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ خرداد ماه درپایانه صادراتی گل و‌گیاهان زینتی شهر محلات برگزارخواهد شد.

نظرات