دوشنبه 31 اردیبهشت 1403
>00:00:00
پاکسازی و نمک پاشی معابر سطح شهر با تلاش بی وقفه نیروهای خدماتی شهرداری محلات

پاکسازی و نمک پاشی معابر سطح شهر با تلاش بی وقفه نیروهای خدماتی شهرداری محلات

چهارشنبه 16 اسفند 1402
267

پاکسازی و نمک پاشی معابر سطح شهر با تلاش بی وقفه نیروهای خدماتی شهرداری محلات در طی بارش های اخیر با حضور و اکیپ بندی توسط نیروی واحدهای خدمات شهری،فضای سبز و موتوری صورت گرفت.

 

نظرات