شنبه 23 تیر 1403
>00:00:00
دهمین بازدید محله ای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محلات از منطقه کوی رسالت و کوی بعثت

دهمین بازدید محله ای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محلات از منطقه کوی رسالت و کوی بعثت

پنجشنبه 14 تیر 1403
80

 

دهمین بازدید محله ای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر محلات صبح امروز به مدت دو ساعت انجام شد.

♦️♦️ موارد اعلام شده توسط شهروندان درخصوص محدوده کوی بعثت و کوی رسالت مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم جهت رفع موارد توسط شهردار به واحدهای مربوطه اعلام شد.

نظرات