شنبه 23 تیر 1403
>00:00:00
حضور عزیز تقی زاده شهردار محلات بهمراه مسئولین در پای صندوق های رأی

حضور عزیز تقی زاده شهردار محلات بهمراه مسئولین در پای صندوق های رأی

شنبه 09 تیر 1403
159

حضور عزیز تقی زاده شهردار محلات بهمراه مسئولین در پای صندوق های رأیحضور عزیز تقی زاده شهردار محلات بهمراه مسئولین در پای صندوق های رأی

در نخستین ساعات از آغاز فرایند اخذ رای، دکتر ترکیان سرپرست فرمانداری شهرستان محلات به اتفاق رئیس دادگستری، دادستان و شهردار محلات رای خود را به صندوق ریختند.

نظرات