اخبار و رویدادها

سرپرست سازمان حمل و نقل همگانی شهر محلات گفت: این سازمان با برگزاری جلسات مختلف با تاکسی داران و اخذ نظرات مردمی به دنبال سهولت بیشتر برای شهروندان است.

ادامه مطلب...

مسئول روابط عمومی شهرداری محلات گفت: در نیمه اول سال جاری 45 تماس در سامانه 137 شهرداری ثبت شده که 38 درصد از تماس ها در حوزه واحد خدمات شهری بوده است.

ادامه مطلب...