اخبار و رویدادها

news photo

«دادور» سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

«دادور» سامانه دریافت، انعکاس، پیگیری و رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ نشر خبر: ۱۵ شهریور، ۱۳۹۷