اخبار و رویدادها

news photo

تدوین چشم انداز شهر و شهرداری

برگزاری اولین کارگاه هم اندیشی تدوین برنامه راهبردی-عملیاتی۵ ساله شهر و شهرداری محلات با حضور مسوولین،  متخصصان، کارشناسان شهری و مشاورین طرح ،هم اکنون در سالن جلسات فرمانداری

تاریخ نشر خبر: ۱۰ دی، ۱۳۹۶