اخبار و رویدادها

news photo

تدوین چشم انداز شهر و شهرداری

جلسه بررسی و تدوین چشم انداز شهر و شهرداری محلات

تاریخ نشر خبر: ۱۰ دی، ۱۳۹۶