اخبار و رویدادها

news photo

نصب پل عابر پیاده

نصب پل عابر پیاده بلوار بهشتی غربی /شهرداری محلات

تاریخ نشر خبر: ۰۹ دی، ۱۳۹۶