اخبار و رویدادها

news photo

بازدید محله ای از شهرک امام خمینی(ره)

✔️عمده ترین درخواست ساکنین :
1️⃣بازپیرایی بوستان های محله ای
2️⃣ درخواست دیوارکشی مسیل ضلع غربی شهرک امام (ره)
3️⃣رسیدگی به وضعیت فضای سبز معابر و ...

تاریخ نشر خبر: ۰۴ آذر، ۱۳۹۶