اخبار و رویدادها

news photo

مسکن مهر امام رضا(ع)

جلسه بحث وتبادل نظربه منظور رسیدگی به مشکلات آسفالت مشاعات بلوکهای مسکن مهرباحضورشهردار،رئیس واعضای شورای اسلامی شهر،رئیس اداره نظارت برپروژه های مسکن مهر،مسئولین مربوطه ومدیران بلوکهای ساختمانی

تاریخ نشر خبر: ۲۳ آبان، ۱۳۹۶