اخبار و رویدادها

news photo

ضرورت بیمه آتش سوزی مطابق ماده14 قانون تملک آپارتمان ها

ضرورت بیمه آتش سوزی مطابق ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها                                                                                                                                                         به اطلاع کلیه نمایندگان شعب بیمه شهرستان محلات می رساند: به منظور ارتقاء سطح ایمنی و جلوگیری از بروز خطر آتش سوزی و حسب ماده 14 قانون تملک آپارتمان ها ، مدیران بیمه مکلف می باشند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند که در صورت عدم اقدام،مدیران مسئول جبران خسارت وارده به اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول افراد می باشند /واحد حقوقی شهرداری محلات

تاریخ نشر خبر: ۲۰ آبان، ۱۳۹۶