آگهی مناقصه اجرای پروژه احداث پارک بلوار شهید چمران

 

آگهی مناقصه   اجرای پروژه

احداث پارک بلوار شهید چمران

شهرداری محلات، از پیمانکاران صلاحیت‌دار( حداقل پایه 5 ابنیه  وراه وباند)  و  حائز شرایط(دارای رزومه کاری محوطه سازی و احداث پارک با مساحت حداقل یک هکتار) که آمادگی انجام پروژه احداث پارک بلوار شهید چمران را دارند، دعوت می‌نماید از تاریخ  1399/06/12  تا 1399/06/27 با در دست داشتن معرفی‌نامه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند:

1) نام طرح/ پروژه:  احداث پارک بلوار شهید چمران

2) موضوع مناقصه: احداث پارک بلوار شهید چمران

3) برآورد اولیه: 38.000.000.000 (سی و هشت میلیارد  ریال)

4) مدت انجام پروژه: شش (6)  ماه

5) محل انجام پروژه:  میدان جمهوری  بلوار چمران - جنب سالن ورزشی

6) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به مبلغ 1.900.000.000 (یک میلیارد و نهصد میلیون ریال) ریال معادل 5 درصد مبلغ  برآورد  .

7) مدت اعتبار پیشنهاد‌ها: از تاریخ آخرین روز آگهی به مدت  10 (ده)روز می باشد.

8) گواهی صلاحیت: متقاضیان باید دارای گواهی صلاحیت معتبر در رشته‌ ابنیه وراه وباند با حداقل رتبه 5  باشند.

9) نشانی کارفرما: استان مرکزی،شهرستان محلات، خیابان جمهوری اسلامی، شهرداری محلات

10) نشانی مدیر طرح: ساختمان شهرداری محلات ، واحد عمران

11)  هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن: برعهده کارفرما می باشد.

12) محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادهای شهرداری محلات و سایت شهرداری به آدرس www.mahallat.ir  می باشد.

13) زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1399/06/12 تا 1399/06/27 (به غیر از روزهای تعطیل) در ساعات اداری

14)آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/07/06 دبیرخانه شهرداری در قبال دریافت رسید می باشد.

15) زمان بازگشایی پاکات روز دوشنبه 1399/07/07 و راس ساعت 14:30 در محل سالن جلسات شهرداری می باشد که حضور شرکت کنندگان بلامانع می باشد.

نظرات

 
 
Captcha