آگهی استعلام بهاء اجرای پروژه تعمیرات محوطه پارک و میدان امام علی(ع) و میدان بسیج

آگهی استعلام بهاء اجرای پروژه تعمیرات محوطه پارک و میدان  امام علی(ع) و میدان بسیج

شهرداری محلات، از پیمانکاران صلاحیت‌دار و حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه تعمیرات محوطه پارک و میدان  امام علی و میدان بسیج را دارند، دعوت می‌نماید از تاریخ 1398/09/25  تا 1398/10/10 با در دست داشتن معرفی‌نامه نسبت به دریافت اسناد استعلام بهاء اقدام نمایند:

1) نام طرح/ پروژه:  تعمیرات محوطه پارک و میدان  امام علی(ع) و میدان بسیج

2) موضوع استعلام بها :  تعمیرات محوطه پارک و میدان  امام علی(ع) و میدان بسیج

3) برآورد اولیه: 1.200.000.000 (یک میلیارد و دویست  میلیون ریال)

4) مدت انجام پروژه: دو (2) ماه

5) محل انجام پروژه: بلوار آیت الله خامنه ای، محوطه پارک و میدان امام علی(ع) و میدان بسیج

6) مدت اعتبار پیشنهاد‌ها: از تاریخ آخرین روز آگهی به مدت  10 (ده)روز می باشد.

7) گواهی صلاحیت: متقاضیان باید دارای گواهی صلاحیت در رشته‌های ابنیه یا راه و باند  با حداقل رتبه 5  و به بالا باشند.

8) نشانی کارفرما: استان مرکزی،شهرستان محلات، خیابان جمهوری اسلامی، شهرداری محلات

9) نشانی مدیر طرح: ساختمان شهرداری محلات، واحد عمران

10)  هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن: برعهده کارفرما می باشد.

11) محل دریافت اسناد استعلام بهاء :  دبیرخانه و واحد امور قراردادهای شهرداری محلات

12) زمان دریافت اسناد استعلام بهاء : از تاریخ 1398/09/25 تا 1398/10/10 (به غیر از روزهای تعطیل) از ساعت 7:30 تا 14:00 و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت مورخ 1398/10/11 می باشد.

نظرات

 
 
Captcha