آگهی استعلام بهای اجرای پروژه فوریتهای عمرانی (137)

آگهی استعلام بهای اجرای پروژه

فوریتهای عمرانی

(137)

 شهرداری محلات ، از پیمانکاران حائز شرایط که آمادگی انجام پروژه انجام فوریتهای عمرانی سطح شهر(137) را دارند، دعوت می‌نماید  از تاریخ 25/04/1398  تا 05/05/1398 با در دست داشتن معرفی‌نامه نسبت به دریافت اسناد استعلام بها اقدام نمایند:

1) نام طرح/ پروژه : انجام فوریتهای عمرانی سال 1398

2) موضوع استعلام بها :  انجام فوریتهای عمرانی (137)سال 1398

3) برآورد اولیه: 1.000.000.000 ( یک میلیارد  ریال)

4) مدت انجام پروژه: هشت (8)  هشت ماه

5) محل انجام پروژه: معابر سطح شهر (مطابق با آدرسهای ابلاغی کارفرما در طول دوره پیمان).

6) مدت اعتبار پیشنهاد‌ها: 30 (سی )روز

7) گواهی صلاحیت: با توجه به نوع کار نیاز نمی باشد.

8) نشانی کارفرما: استان مرکزی،شهرستان محلات، خیابان جمهوری اسلامی، شهرداری محلات

9) نشانی مدیر طرح :  ساختمان شهرداری محلات ، واحد عمران

10) هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت آن: توسط کارفرما پرداخت خواهد شد.

11) محل دریافت اسناد استعلام بها:  سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) و دبیرخانه شهرداری محلات

12) زمان دریافت اسناد استعلام بها : از تاریخ 25/04/1398 تا 05/05/1398 در ساعات اداری بوده و زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت روز  یکشنبه مورخه 06/05/98 می باشد

نظرات

 
 
Captcha