مسئول واحد موتوری شهرداری محلات گفت:

با انجام عملیات تجهیز؛ دو دستگاه کامیون کمپرسی به ظرفیت ناوگان موتوری شهرداری افزوده شد

مسئول واحد موتوری شهرداری محلات گفت: دو دستگاه کامیون کمپرسی پس از انجام عملیات تجهیز به ناوگان موتوری این شهرداری افزوده شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری، «مهدی قهرمانی نیا» در تکمیل این خبر اظهار کرد: پس از خرید دو دستگاه کامیون بنز کمپرسی و به منظور بهره برداری از آنها در ناوگان خدمات رسانی شهری، تجهیز و مناسب سازی کامیون ها در دستور کار قرار گرفت.

وی خاطر نشان ساخت: در این راستا تجهیز لگن هر دو کمپرسی با اعتباری معادل شش میلیارد ریال صورت گرفت و با تکمیل این اقدام، دو دستگاه کامیون که هرکدام دارای 18 تن ظرفیت بار هستند، به ناوگان موتوری این شهرداری جهت خدمات دهی مناسب تر به شهروندان افزوده شدند.

نظرات

 
 
Captcha