آگهی مزایده اجاره بهره برداری و اورهال و استاندارد سازی جايگاه‌هاي CNG شهرداري محلات

1401/07/12

شهرداری محلات در نظر دارد اجاره بهره برداری و اورهال واستاندارد سازی جايگاه‌هاي CNG   شهرداري محلات را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir)و با شماره مزایده(500100512000001) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت : ساعت 08:00روز دوشنبه مورخ 1401/07/11

مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت : 08:00روز سه شنبه مورخ 1401/07/12

تاریخ بازدید: مهلت بازدید از تاریخ 1401/07/11 تا تاریخ 1401/07/20 روزانه از ساعت 08:00 تا ساعت 18:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 12:00روز پنج شنبه مورخ 1401/07/28

زمان بازگشایی: ساعت 09:00روز شنبه مورخ 1401/07/30

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی :

1- هردو جایگاه به یک پیشنهاد دهنده اجاره داده می شود

2- سایر شرایط بر اساس اسناد

 

 زمان اعلام به برنده: ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/07/30

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است:

1.برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

2.کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3.علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه:41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه(www.setadiran.ir)بخش"ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود است.

- جهت دریافت اسناد مزایده اینجا را کلیک کنید...

جلال آقارضایی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha