فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری نیروی انسانی شهرداری محلات

1401/06/20
شهرداری محلات در  نظر  دارد  مناقصه  عمومی برون سپاری نیروی انسانی شهرداری محلات به  شماره (۲۰۰۱۰۰۵۱۲۵۰۰۰۰15)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت برگزار  نماید. کلیه  مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت  ها  از  طریق  درگاه سامانه تدارکات  الکترونیکی  دولت  (ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و  لازم  است مناقصه  گران در  صورت  عدم  عضویت  قبلی، مراحل  ثبت  نام  در  سایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار مناقصه درسامانه از ساعت 8:00 روز  یکشنبه مورخ 1401/06/13می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1401/06/20
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/30
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 16:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/30
زمان اعتبار پیشنهاد : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/07/20
 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به ارزش 9.100.000.000 ريال
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن  43223032-086  - کدپستی : 3781646479
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768


 جلال آقارضایی
 شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha