فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه استخراج و حمل سنگ معدن لاشه کوهي

1400/08/27
شهرداری محلات در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی استخراج و حمل سنگ معدن لاشه کوهي به  شماره (20000051250000012)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت  برگزار  نماید. کلیه  مراحل برگزاری مناقصه  از  دریافت  اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و  لازم  است مناقصه  گران در صورت  عدم  عضویت  قبلی،  مراحل  ثبت  نام  در  سایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1400/08/13 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/08/27
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/09/07
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/09
 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223032-086  - کدپستی : 3781646479
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
نوبت اول 1400/08/13 و نوبت دوم 1400/08/20
 

جلال آقارضایی
شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha