فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع جنوب بلوار شهید بهشتی شرقی

1400/08/27

شهرداری محلات در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی پیاده روسازی ضلع جنوب بلوار شهید بهشتی شرقی به  شماره (20000051250000011)  را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت  برگزار  نماید.  کلیه  مراحل برگزاری مناقصه  از  دریافت  اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و  لازم  است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت  نام در  سایت  مذکور  و دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: 1400/08/13 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز پنج شنبه تاریخ 1400/08/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/09/07

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/09/09

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223032-086  - کدپستی : 3781646479

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768

نوبت اول 1400/08/13 و نوبت دوم 1400/08/20

 

جلال آقارضایی
شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha