فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهي نهر خيابان 15 خرداد از کوچه شهيد صمدي تا ميدان بسيج

1400/08/23
شهرداری محلات در  نظر  دارد  مناقصه  عمومی ساماندهي نهر خيابان 15 خرداد از کوچه شهيد صمدي تا ميدان بسيج به شماره  (2000005125000009) را  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت  برگزار  نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از  دریافت  اسناد  مناقصه  تا  ارائه  پیشنهاد  مناقصه  گران  و  بازگشایی  پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)  به  آدرس https://setadiran.ir/ انجام  خواهد  شد  و لازم است مناقصه گران در صورت عدم  عضویت قبلی،  مراحل  ثبت  نام  در  سایت  مذکور  و  دریافت  گواهی  امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/08/06 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 14:00 روز یکشنبه تاریخ 1400/08/23
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/09/03
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 1400/09/04
 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس محلات، خیابان جمهوری مقابل بیمارستان امام خمینی(ره) و تلفن   43223032-086  - کدپستی : 3781646479
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
نوبت اول 1400/08/06 و نوبت دوم 1400/08/13
                                                               

     جلال آقا رضایی
    شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha