آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان

1400/12/29
به اطلاع شهروندان گرامی می رساند به استناد تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان شهرداری محلات به شرح جدول ذیل و با تصویب شورای اسلامی شهر اجرایی می باشد.
فایل آیین نامه ارزش معاملاتی را از اینجا دریافت کنید

نظرات

 
 
Captcha