آگهی مزایده و تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری

1401/03/29

شهرداري محلات در نظر دارد به استناد مجوز صادره، طی مصوبات شماره (8) صورتجلسه شماره 28، شماره (7) صورتجلسه شماره 41، شماره (6) صورتجلسه شماره 41، شماره (3) صورتجلسه شماره 30، شماره (1) صورتجلسه شماره 10، شماره (1) صورتجلسه شماره 74، شورای اسلامی شهر محلات، موارد زیر را از طریق مزایده و تجدید مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار نماید.

 

ردیف

نوع کار

حدود متراژ

قیمت پایه ماهیانه

(ریال)

سپرده شرکت در مزایده

1

مزایده اجاره منافع محوطه باشگاه ورزشی شهرداری واقع در خیابان شیخ انصاری با امکانات، وسایل و امتیازات موجود

360

30.000.000

18.000.000

2

تجدید مزايده اجاره پارکینگ میلاد واقع در خیابان 15خرداد

600

10.000.000

6.000.000

3

تجدیدمزايده اجاره محوطه پارکینگ واقع در خیابان انقلاب جهت کارواش

200

7.000.000

4.200.000

4

تجدیدمزايده اجاره پارکینگ واقع در خیابان شهید قندی

2500

12.000.000

7.200.000

5

مزايده اجاره پارکینگ واقع در خیابان انقلاب،کوچه اخلاص 3

1600

36.000.000

21.600.000

6

تجدیدمزايده اجاره مغازه شماره (3) ورودی بوستان سرچشمه

11

13.000.000

7.800.000

7

تجدیدمزايده اجاره مغازه شماره (4) ورودی بوستان سرچشمه

10

12.000.000

7.200.000

8

تجدیدمزايده اجاره ساختمان کلاه فرنگي واقع در بوستان سرچشمه

286

13.000.000

7.800.000

9

تجدیدمزايده اجاره مغازه جنب پارکينگ شهرداری واقع درخيابان آيت‌الله مقدسي

79

16.000.000

9.600.000

10

تجدیدمزايده اجاره پارکینگ عمومی خیابان آیت الله مقدسی

2250

14.000.000

8.400.000

11

تجدیدمزايده اجاره مغازه شماره (2) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه

26

11.000.000

6.600.000

12

تجدیدمزايده اجاره مغازه شماره (4) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه

14

8.000.000

4.800.000

13

تجدیدمزايده اجاره مغازه شماره (4) واقع در مجتمع فرهنگی اندیشه

22

10.000.000

6.000.000

14

تجدیدمزايده اجاره ميوه و تره بار واقع در خيابان آيت الله شيخ انصاري

1100

16.000.000

9.600.000

 

 

 

 

شرايط شركت درمزايده:

1- شركت كنندگان از تاریخ 1401/03/22 (درج آگهي در روزنامه)لغایت 1401/03/29 مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده به سایت و یا دبيرخانه شهرداري مراجعه نمايند.

2- شركت كنندگان مي بايست جهت شركت در مزايده، سپرده شركت در مزايده هر کدام از موارد را طبق جدول به صورت نقد به حساب 70141119658841  بانک قرض­الحسنه مهر واریز  و یا ضمانت نامه بانكي همراه پيشنهاد خود به شهرداري ارائه نمايند.

3- به پيشنهادات شرطي،مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

4- به استناد بند 5 ماده 5 آئين نامه  شهرداري ها، شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

5- سپرده نفرات اول تاسوم،تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداري باقي خواهد ماند.

6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداري جهت عقد قرارداد مراجعه ننمايند سپرده او به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي قرارداد بسته خواهد شد.

7- مدت قراردادهای اجاره، طبق اطلاعات مندرج در اسناد خواهد بود و پس از پایان دوره، شهرداری موضوع اجاره را  به برنده مزایده بعدی واگذار خواهد نمود.

8- تاريخ تحويل پيشنهادات حداكثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1401/04/08 به دبيرخانه شهرداري خواهد بود. تسلیم پیشنهاد به منزله پذیرش وضعیت فعلی اماکن و آکاهی از شرایط برگزاری مزایده خواهد بود.

9- جلسه گشايش پيشنهادات با حضور اعضاء كميسيون عالي معاملات شهرداري، رأس ساعت 8:00 روز پنجشنبه مورخ 1401/04/09 در سالن جلسات شهرداري خواهد بود و شركت كنندگان مجاز به شركت در جلسه مي باشند.

10- برنده بايستي ظرف 7 روز اقدام به اخذ كليه تأييدیه های قانوني و نیز عدم سوء پيشينه و تأييدیه مراجع قانوني نمايد.

11- کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مربوطه درج گردیده است.


* جهت دریافت اسناد مزایده اجاره منافع محوطه باشگاه ورزشی شهرداری اینجا را کلیک کنید
* جهت دریافت اسناد مزایده مغازه شماره دو فرهنگسرای اندیشه اینجا را کلیک کنید

جلال آقارضایی

شهردار محلات

نظرات

 
 
Captcha