انتشار کتاب عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر در دوره پنجم

1400/12/21
پس از پایان عمر شورای اسلامی شهر (دوره پنجم) در تابستان سال جاری کتاب عملکرد چهارساله شهرداری و شورای اسلامی شهر به چاپ رسید.

جهت دریافت فایل کامل کتاب عملکرد اینجا را کلیک کنید.

نظرات

 
 
Captcha