مهلت دریافت اسناد عنوان مناقصهمناقصه گذارمهلت ارسال اسناد
1401/03/01فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پیاده روسازی خیابان شهید محلاتی (حدفاصل میدان چنار تا تقاطع خیابان شهید قندی)1401/03/11
1400/11/20فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان تقاطع بلوار ولیعصر و انقلاب(ورودی شهرک امام)1400/12/01
1400/10/01فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی پارکینگ کوچه اخلاص 3 (واقع در خیابان انقلاب )1400/10/11
1400/08/27فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه استخراج و حمل سنگ معدن لاشه کوهي1400/09/07
1400/08/27فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع جنوب بلوار شهید بهشتی شرقی1400/09/07
1400/08/23فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهي نهر خيابان 15 خرداد از کوچه شهيد صمدي تا ميدان بسيج1400/09/03
1400/08/23فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پلکان کوه اروج1400/09/03
1399/06/27آگهی مناقصه اجرای پروژه احداث پارک بلوار شهید چمران1399/07/06
1399/04/15آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امام خمینی (حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)1399/04/25
1399/03/19آگهی مناقصه عمومی شهرداری محلات1399/03/29
98/08/23آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری محلات98/09/03
98/06/20آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری محلات98/06/28
مهلت دریافت اسناد عنوان مزایدهمهلت ارسال اسناد
1401/02/24آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات1401/03/03
1401/02/07آگهی مزایده و تجدید مزایده1401/02/18
1401/02/07آگهی مزایده و تجدید مزایده1401/02/18
1400/12/09آگهي مزايده اماکن انتفاعي شهرداري (پارکينگ واقع در خيابان شهيد قندي/بالاتر از چهاراه مخابران انتهاي بن بست اول شرقي)1400/12/21
1400/12/09آگهي مزايده اماکن انتفاعي شهرداري (پارکينگ واقع در خيابان شهيد قندي/بالاتر از چهاراه مخابران انتهاي بن بست اول شرقي)1400/12/21
1400/12/14آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات (محوطه شهربازی، محوطه پارکینگ سرچشمه و دریاچه بوستان سرچشمه)1400/12/24
1400/11/27آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات1400/12/07
1400/10/01آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات1400/10/12
1400/08/27آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات1400/09/07
1400/03/03آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات1400/03/03
1400/03/03آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات1400/03/03
1400/01/24آگهی مزایده شهرداری محلات1400/01/24
1399/05/30پیرو مزایده 2210 -99/4/16 شهرداري محلات در نظر دارد نسبت به فروش کوپ سنگ دپو شده در معدن شهرداری و استخراج و بهره برداری از معدن خود را طبق شرایط ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید.1399/06/10
1399/05/04آگهی مزایده شهرداری محلات1399/05/04
1399/02/024آگهی تجدید مزایده شهرداری محلات1399/03/17
98/05/17آگهی مزایده املاک شهرداری محلات98/05/24
98/4/16آگهی تجدید مزایده تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله98/4/26
98/4/9آگهی مزایده املاک شهرداری محلات98/4/19