مهلت دریافت اسناد عنوان مناقصهمناقصه گذارمهلت ارسال اسناد
1400/10/01فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی پارکینگ کوچه اخلاص 3 (واقع در خیابان انقلاب )1400/10/11
1400/08/27فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه استخراج و حمل سنگ معدن لاشه کوهي1400/09/07
1400/08/27فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع جنوب بلوار شهید بهشتی شرقی1400/09/07
1400/08/23فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهي نهر خيابان 15 خرداد از کوچه شهيد صمدي تا ميدان بسيج1400/09/03
1400/08/23فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پلکان کوه اروج1400/09/03
1399/06/27آگهی مناقصه اجرای پروژه احداث پارک بلوار شهید چمران1399/07/06
1399/04/15آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امام خمینی (حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری)1399/04/25
1399/03/19آگهی مناقصه عمومی شهرداری محلات1399/03/29
98/08/23آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری محلات98/09/03
98/06/20آگهی مناقصه عمومی پروژه های شهرداری محلات98/06/28