مهلت دریافت اسناد عنوان مناقصهمناقصه گذارمهلت ارسال اسناد
موردی یافت نشد
مهلت دریافت اسناد عنوان مزایدهمهلت ارسال اسناد
98/4/16آگهی تجدید مزایده تفکیک زباله از مبداء و ایستگاه زباله و نخاله98/4/26
98/4/9آگهی مزایده املاک شهرداری محلات98/4/19
تاریخ عنوان
موردی یافت نشد
تاریخ عنوان
موردی یافت نشد