1401/02/24
18 ارديبهشت ، 1401
آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات ...
1401/02/07
1 ارديبهشت ، 1401
آگهی مزایده و تجدید مزایده ...
1401/02/07
1 ارديبهشت ، 1401
آگهی مزایده و تجدید مزایده ...
1400/12/09
7 اسفند ، 1400
آگهي مزايده اماکن انتفاعي شهرداري (پارکينگ واقع در خيابان شهيد قندي/بالاتر از چهاراه مخابران انتهاي بن بست اول شرقي) ...
1400/12/09
7 اسفند ، 1400
آگهي مزايده اماکن انتفاعي شهرداري (پارکينگ واقع در خيابان شهيد قندي/بالاتر از چهاراه مخابران انتهاي بن بست اول شرقي) ...
1400/12/14
5 اسفند ، 1400
آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات (محوطه شهربازی، محوطه پارکینگ سرچشمه و دریاچه بوستان سرچشمه) ...
1400/11/27
20 بهمن ، 1400
آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات ...
1400/10/01
25 آذر ، 1400
آگهی مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات ...
1400/08/27
15 آبان ، 1400
آگهی تجدید مزایده اماکن انتفاعی شهرداری محلات ...