1401/11/01
28 دي ، 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی سوله انبار به دایره موتوری ...
1401/11/01
26 دي ، 1401
فراخوان تجدید مناقصه ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر ...
1401/11/01
26 دي ، 1401
فراخوان تکمیل فاز اول آرامستان بهشت فاطمه (س) ...
1401/09/15
12 آذر ، 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی نهر خیابان جمهوری (حدفاصل خیابان شهید فیاض بخش تا کوچه شهید خانعلی ...
1401/07/30
21 مهر ، 1401
فراخوان ساماندهی نهر خیابان جمهوری (حدفاصل خیابان شهید فیاض بخش تا کوچه شهید خانعلی صالحی) ...
1401/07/30
21 مهر ، 1401
فراخوان احداث سوله انبار، ساختمان اداری انبار و موتوری ...
1401/07/30
21 مهر ، 1401
فراخوان احداث مخزن بتنی 1000 مترمکعبی پارک بانوان ...
1401/07/30
21 مهر ، 1401
فراخوان ساماندهی پل های انهار معابر سطح شهر ...
1401/06/20
13 شهريور ، 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری نیروی انسانی شهرداری محلات ...