1401/03/01
24 ارديبهشت ، 1401
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه پیاده روسازی خیابان شهید محلاتی (حدفاصل میدان چنار تا تقاطع خیابان شهید قندی) ...
1400/11/20
16 بهمن ، 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث میدان تقاطع بلوار ولیعصر و انقلاب(ورودی شهرک امام) ...
1400/10/01
24 آذر ، 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی پارکینگ کوچه اخلاص 3 (واقع در خیابان انقلاب ) ...
1400/08/27
15 آبان ، 1400
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده رو سازی ضلع جنوب بلوار شهید بهشتی شرقی ...
1400/08/27
15 آبان ، 1400
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه استخراج و حمل سنگ معدن لاشه کوهي ...
1400/08/23
9 آبان ، 1400
فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پلکان کوه اروج ...
1400/08/23
9 آبان ، 1400
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهي نهر خيابان 15 خرداد از کوچه شهيد صمدي تا ميدان بسيج ...
1399/06/27
12 شهريور ، 1399
آگهی مناقصه اجرای پروژه احداث پارک بلوار شهید چمران ...
1399/04/15
8 تير ، 1399
آگهی مناقصه عمومی پیاده روسازی خیابان امام خمینی (حدفاصل میدان آزادگان تا خیابان شهید منتظری) ...