شهردار محلات:

بودجه 392 میلیارد ریالی سال 99 شهرداری به تصویب نهایی رسید

شهردار محلات گفت: بودجه 392 میلیارد ریالی این شهرداری برای سال 99 پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان به تصویب نهایی رسید.

بودجه 392 میلیارد ریالی سال 99 شهرداری به تصویب نهایی رسید
به گزارش روابط عمومی شهرداری، محمدصادق استرابی اظهار کرد: بودجه شهرداری محلات پس از طرح در شورای اسلامی شهر و تایید شورا در نهایت به مبلغ 392 میلیارد و 862 میلیون ریال به تصویب کمیته انطباق فرمانداری شهرستان محلات رسید.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات بودجه شهرداری در سال جاری خاطرنشان ساخت: بودجه تصویب شده در چهار سرفصل مصارف هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای، تملک دارایی مالی و بدهی های قطعی شده سنواتی مصرف می شود که سهم هر سرفصل به ترتیب 184 میلیارد و 827 میلیون ریال، 200 میلیارد و 115 میلیون ریال، چهار میلیارد و 920 میلیون ریال و سه میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

نظرات

 
 
Captcha