مسئول واحد خدمات شهری شهرداری:

کسبه دارای زمین در فاز اول شهرک اصناف اقدام به استقرار در شهرک نمایند

مسئول واحد خدمات شهری شهرداری گفت: با توجه به واگذاری زمین های فاز اول شهرک اصناف به متقاضیان، کسبه واجد شرایط می بایست نسبت به استقرار در این شهرک و عدم فعالیت در سایر نقاط شهر اقدام نمایند.

کسبه دارای زمین در فاز اول شهرک اصناف اقدام به استقرار در شهرک نمایند
به گزارش روابط عمومی شهرداری محلات، ابراهیم نیکنام اظهار کرد: این شهرداری در سال های گذشته نسبت به واگذاری زمین در فاز اول شهرک اصناف به متقاضیان اقدام کرده ولی با وجود اتمام فرآیند واگذاری زمین به افراد واجد شرایط همچنان برخی از کسبه برای جابجایی به شهرک اقدامی نکرده اند و در نقاط مختلف شهر استقرار دارند که این امر منجر به بروز مشکلاتی برای شهروندان شده است.
وی خاطر نشان ساخت: کسبه ای که در فاز اول شهرک اصناف زمین دریافت کرده اند می بایست در اسرع وقت نسبت به استقرار در این شهرک جهت رفاه حال شهروندان و کاهش برخی از مشکلات موجود اقدام و از فعالیت در سایر نقاط شهر جدا خودداری کنند.

نظرات

 
 
Captcha