شهردار محلات در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی:

برگزاری هدفمند اقدامات فرهنگی، نیازمند مشارکت دستگاه های متولی است

شهردار محلات گفت: برنامه ریزی و برگزاری هدفمند اقدامات فرهنگی در سطح شهر نیازمند مساعدت و مشارکت تمامی دستگاه های متولی است.

برگزاری هدفمند اقدامات فرهنگی، نیازمند مشارکت دستگاه های متولی است
به گزارش روابط عمومی شهرداری محلات، محمدصادق استرابی در جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی شهرستان که روز گذشته به ریاست فرماندار شهرستان محلات و با حضور سجادی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه های فرهنگی جز پیوست بودجه شهرداری است که هرساله توسط شورای اسلامی شهر به تصویب رسیده و اجرایی می شود.
وی افزود: برنامه ریزی و برگزاری هدفمند اقدامات فرهنگی در سطح شهر نیازمند مساعدت و مشارکت تمامی دستگاه های متولی است که در این راستا تعامل خوبی میان شهرداری و سایر دستگاه ها وجود دارد که منسجم تر کردن برنامه ها نیاز به مشارکت بیشتر سایر ارگان ها دارد.
شهردار محلات در ادامه با تشریح اقدامات فرهنگی اجتماعی صورت گرفته توسط این شهرداری در شش ماهه ابتدای سال جاری خاطر نشان ساخت: در این بازه زمانی برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی به همت شهرداری برنامه ریزی و در مناسبت های مختلف سال اجرایی شده که خوشبختانه با استقبال قابل توجه شهروندان روبرو گردیده است.
این مقام مسئول با اشاره به ادامه دار بودن این برنامه ها در طول سال بیان کرد: شهرداری پایان هرسال نسبت به تدوین تقویم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی اقدام می کند و برنامه های مدون خود را تا پایان سال آینده برنامه ریزی و نسبت به اجرای آنها اقدام می کند.

نظرات

 
 
Captcha