مسئول واحد عمران شهرداری خبر داد:

آغاز بهسازی محوطه ورودی بوستان سرچشمه با 5 میلیارد ریال اعتبار

مسئول واحد عمران شهرداری محلات گفت: بهسازی محوطه ورودی بوستان سرچشمه تا کمپینگ این بوستان با اعتباری معادل 5 میلیارد ریال آغاز شد.

آغاز بهسازی محوطه ورودی بوستان سرچشمه با 5 میلیارد ریال اعتبار
به گزارش روابط عمومی شهرداری محلات، مهدی عسگری در تکمیل این خبر اظهار کرد: با توجه به بافت نامناسب این منطقه، بهسازی و محوطه سازی ورودی بوستان سرچشمه تا کمپینگ به مساحت 3 هزار متر در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی خاطرنشان ساخت: این پروژه از قسمت کمپینگ بوستان سرچشمه اجرایی شده و قرار است محوطه سازی این منطقه طی سه ماه و با صرف اعتباری معادل 5 میلیارد ریال و با استفاده از سنگ های مرغوب بومی نهایی شده و جهت رفاه حال شهروندان و گردشگران در اختیار عموم قرار گیرد.   

نظرات

 
 
Captcha