مسئول واحد عمران شهرداری خبر داد:

پخش 26 هزارمتر مربع آسفالت در معابر شهر به ارزش 9 میلیارد ریال

مسئول واحد عمران شهرداری از پخش 26 هزار متر مربع آسفالت در چهار ماهه ابتدای امسال به ارزش بالغ بر 9 میلیارد ریال در معابر سطح شهر خبر داد.

پخش 26 هزارمتر مربع آسفالت در معابر شهر به ارزش 9 میلیارد ریال
به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری محلات، مهدی عسگری در تکمیل این خبر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون با شناسایی معابر نیازمند روکش آسفالت و یا نیازمند به انجام لکه گیری، اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته و در این راستا 26 هزار مترمربع پخش آسفالت و 280 تن لکه گیری و تعمیر ترانشه های حفاری انجام شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این عملیات با اعتباری معادل 9 میلیارد و سیصد میلیون ریال از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفته و برنامه ریزی جهت ادامه آسفالت معابر شهر و لکه گیزی و تعمیر ترانشه های خیابان ها نیز در دستور کار این واحد قرار دارد.  

نظرات

 
 
Captcha