مسئول واحد فضای سبز شهرداری:

200 اصله درخت چنار طی سه مرحله سمپاشی شد

مسئول واحد فضای سبز شهرداری محلات گفت: ۲۰۰ اصله درخت چنار شهر طی سه مرحله با استفاده از ۲ هزار لیتر سم به منظور مبارزه با یک نوع آفت موجود در درختان سمپاشی شد.

200 اصله درخت چنار طی سه مرحله سمپاشی شد
به گزارش روابط عمومی شهرداری، اصغر ابراهیمی خاطرنشان ساخت: درختان چنار واقع در خیابان امام خمینی (ره)، چهارراه مهرابی، خیابان شهید قندی، خیابان شیخ زین العابدین و خیابان آقا میرزا حسین طی سه مرحله مورد سمپاشی قرار گرفتند.
وی افزود: در مجموع ۲۰۰ اصله درخت چنار با استفاده از ۲ هزار لیتر سم مخصوص به منظور مبارزه با یک نوع آفت برگ خوار مورد سمپاشی قرار گرفتند.

نظرات

 
 
Captcha