سرپرست امور مالی شهرداری خبر داد:

تصویب بودجه 563 میلیارد ریالی شهرداری برای سال 1400

سرپرست امور مالی شهرداری محلات گفت: بودجه 563 میلیارد ریالی این شهرداری برای سال 1400 پس از تائید کمیته انطباق فرمانداری شهرستان به تصویب نهایی رسید.

تصویب بودجه 563 میلیارد ریالی شهرداری برای سال 1400
به گزارش روابط عمومی شهرداری، سیدمهدی جلالی افزود: بودجه شهرداری پس از طرح در شورای اسلامی شهر و تائید شورا درنهایت به مبلغ 563 میلیارد و 570 میلیون ریال به تصویب کمیته انطباق فرمانداری شهرستان محلات رسید.
وی در ادامه با اشاره به جزئیات بودجه شهرداری در سال جاری خاطرنشان ساخت:  درآمدهای پیش‌بینی‌شده، در سه سرفصل مصارف هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و تملک دارایی مالی مصرف می‌شود که سهم هر سرفصل به ترتیب 245 میلیارد و 710 میلیون ریال، 282 میلیارد و 820 میلیون ریال و 35 میلیارد و 40 میلیون ریال در نظر گرفته‌شده است.

نظرات

 
 
Captcha